/education

/undergraduate studies

Bachelor’s degree in Civil Engineering · Barcelona ETSECCPB. Enginyeria de Camins Canals i Ports

18033 Urbanística

18053 Historia de l’enginyeria civil

18070 Anàlisi Regional i Planificació Territorial

18071 Instrument de planejament i projectació

Bachelor’s degree in Construction Engineering · Barcelona ETSECCPB. Grau en Enginyeria de la Construcció

250251 Elements d’Urbanització i Gestió del Medi Urbà

18395 Elements d’Urbanització

18357 Història de les obres públiques

/postgraduate courses

Civil Engineering · Barcelona ETSECCPB. Màster en enginyeria civil

31519 Projectes d’infraestructura com instrument d’ordenació

31518 Anàlisi regional i planificació territorial

31517 Taller de projectes d’urbanització i infraestructures del territori

Sustainability · Barcelona ETSECCPB. Màster Oficial en Sostenibilitat

32551 Urbanisme sostenible

32504 Ecologia urbana i territorial

/students’ final master/degree  thesis/project

/A. INFRASTRUCTURAL LANDSCAPE URBANISM

A1. Landscape Infrastructure planning. Les infraestructures com a instrument d’ordenació del paisatge

LEON BALLESTERO, Marcos (2011), Planificación del territorio y evaluación de las redes viarias y ferroviarias de Alemania, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 21 Octubre 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13943

NIELFA, LLONGUERAS, Anna (2011), Centralitats metropolitanes i transformacions urbanes lligades al transport ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona: estudi del Pla Territorial Metropolità de Barcelona a l’àmbit del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Eix Martorell. Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Juny 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13661

SERRANO, AFONSO, Saray Ione (2011), Interacción entre planeamiento territorial y oferta de transporte público. Aplicación a la comarca de la Garrotxa, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, UPC, 21 Octubre 2011. Directores: MAGRINYÀ, Francesc & POU, Cristina http://hdl.handle.net/2099.1/13945

ANDREU LOZANO, Miquel (2011), Estratègies per a l’ordenació del Sector de la Riera de Montalegre adjunt al túnel de la Conreria a Tiana, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Juny 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13659

FERNANDEZ CANO, Marian (2009), Anàlisi de l’evolució de l’accessibilitat a la xarxa ferroviària de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2009. http://hdl.handle.net/2099.1/8408

PASCUAL PEAGUDA, Alejandro (2009), Análisis y evolución històrica de los nudos viarios en Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2009. http://hdl.handle.net/2099.1/10118

PRAT ROURA, Josep (2009), Estudi de les correlacions entre planejament urbanístic i planificació del transport : anàlisi del cas de la línia de “Catalans” de FGC en el context del planejament urbanístic, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2009. http://hdl.handle.net/2099.1/8465

LERMA RODRIGO, Álvaro (2007), La Relation entre plates-formes logistiques et dynamiques urbaines : application au pôle logistique de la Chapelle, Director: MAGRINYÀ, Francesc, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, UPC, 2007

SANCHO GARCIA, Ariadna (2005), El Posicionament de les estacions d’alta velocitat en les aglomeracions : el cas del TGV a França, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2005.

GALLART RUBIO, Jordi (2004), Análisis del cambio de modelo en el planeamiento de la red viaria de la red radioconcéntrica a la red reticular aplicación al caso del Vallés, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2004.

LOZANO SOLÉ, Sergi (2004), Planificación de los nodos territoriales área de influencia de la estación intermodal asociada a la estación de alta velocidad del Vallés, Tesina de Especialidad de ETSECCPB,, Director: MAGRINYÀ, Francesc UPC, 2004. http://hdl.handle.net/2099.1/3362

MARTIN GEIJO, Rubén (2004), Las Relaciones Igualada, Manresa y Vic con el Área Metropolitana de Barcelona y el rol del transporte público colectivo en un escenario de movilidad sostenible, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2004. http://hdl.handle.net/2099.1/6668

ALVAREZ PALAU, Eduard (2008), Les Ciutats i els ports del petroli de la Patagònia a l’Argentina : la creació d’un sistema urbà al voltant d’un sistema infrastructural, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2008. http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/5923

GANGOLELLS ALSEDA, Berenguer (2008), Els Territoris del negoci elèctric el model de Pearson i la seva aplicació a Sao Paulo, México D.F., Rio de Janeiro i Barcelona; Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc & HERCE, Manuel, UPC, 2008. http://hdl.handle.net/2099.1/5773

A2. Landscape urbanism

CHALÉ SABAT, Cristina (2011), Anàlisi urbna d’un espai públic de rellevància històrica : Via Laietana, Tesina d’ Especialitat de ETSECCPB, Director: NAVAS FERRER, Teresa, UPC, 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/12416

GARDEÑES GOMEZ, Anna (2011), Gestió de l’equilibri entre el sistema urbà i el sistema natural a través dels acords de custòdia: casos Osona i Girona, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Desembre Juny 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13663

OLAVARRIETA CABEZAS, Juan Pablo (2010), Interacción entre sistema urbano y sistema natural: la accesibilidad como elemento estructurante del nuevo Parc dels Tres Turons, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Desembre 2010. http://hdl.handle.net/2099.1/11105

GRAS ALOMÀ, Ramon (2010), Pla d’accessibilitat al Parc de Collserola, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 21 Octubre 2010. http://hdl.handle.net/2099.1/12585

GRANADOS ABAD, Jorge (2010), Anàlisi d’escenaris i propostes per a l’inserció d’una línia de tramvia a Barcelona sobre la trama Cerdà, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc & ALVAREZ, Antonio, UPC, 2010. http://hdl.handle.net/2099.1/9816

TABERNA, Mercè (2005), Análisis del impacto territorial de la N-240 sobre la comarca del Alt Camp, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2005. http://hdl.handle.net/2099.1/3371

BAÑUELOS PIÑOL, Antonio (2001), Análisis de la tipología de manzanas del Ensanche del Poble Nou según la mezcla de usos y su accesibilidad, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2001.

GARCIA RIBOT, Maite (2000), El impacto de las relaciones urbanismo-transporte con la introducción de una nueva línea de cercanías en el corredor del Vallès, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2000.

GONZALO LOPEZ, Angel (2000), Las políticas urbanísticas y territoriales en zonas industriales. El caso concreto de la zona de influencia industrial de Martorell (ZIIM), Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2001.

GONZALEZ ALVAREZ, Antonio (2000), Estudio de la interacción transporte público-urbanización: análisis de la línea del tranvia Diagonal-Baix Llobregat, Tesina de Especialidad de ETSECCPB,  Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2000.

OLLE COBOS, Octavi (1999), Las Relaciones de movilidad de los parques metropolitanos de la Región Metropolitana de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 1999.

RUIZ FARGAS, Josep Maria (1998), Les Relacions d’equilibri estança-mobilitat en la urbanització dels parcs locals i urbans del municipi de Barcelona : mesures d’accessibilitat dels espais verds urbans, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 1998.

/B. GREEN-BLUE INFRASTRUCTURES AND URBAN ECOLOGY. Infrastructures green-blue  i ecologia urbana

B1. Green-Blue Infrastructure. Infrastructures “Green-Blue”

CUADROS CASTILLO, Juan Daniel (2011), Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenajes de ciudades compactas con aplicación a la transformación urbanística de la Marina del Prat Vermell – Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: VALDES, Manuel & MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 18 Febrer 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/12811

MERCADÉ RUIZ, Laia (2008), Evaluación de las inestabilidades de terreno por asentamientos con urbanización deficitaria en el Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador), Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2008. http://hdl.handle.net/2099.1/5911

B2. Urban ecology, services, transportation and ICTs. Ecologia Urbana, serveis urbans, transport i TIC’s

PIERA CAMP, Sergio (2011), Propuesta de actuaciones urbanísticas para el desarrollo sostenible en el Raval de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: NAVAS FERRER, Teresa, UPC, Junio 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13453

ROMAGUERA PIZÁ, Maria del Mar (2011), Mejora de asentamientos urbanos con planeamiento urbano participativo en un municipio del sur de África: el caso de Vila-Sede de Mecufi (Cabo Delgado, Mozambique), Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13686

JULIÀ MORENO, Jaume (2011), Pla de desplaçaments urbans del campus nord i sud, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 15 Febrer 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/12541

UNIBAZO CARRILLO, Marcelo (2010), Hacia una movilidad sostenible del Área Metropolitana de Concepción (AMC), Chile, Director: MAGRINYÀ, Francesc, Tesis de Master de Sostenibilitat, UPC, Desembre 2010. http://hdl.handle.net/2099.1/11114

AHUMADA OSSIO, Ximena (2010), Gestión sostenible del espacio público verde en clima desértico interior: desde la planificación Verde a partir del análisis del crecimiento urbano en la Comuna de Alto Hospicio, I Región de Chile, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2010. http://hdl.handle.net/2099.1/9957

CORRIDONI, Lucía (2011), Huertos urbanos: elementos de regulación y administración de huertos urbanos comunitarios en el municipio de Rubí, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Junio 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13615

LLOPIS, ARROYO, José (2011), Tipología de sistemas de recogida de residuos sólidos municipales en Europa según niveles de desarrollo, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Junio 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13618

MASSSÓ GARCÉS, Julià (2008), La Influència de la càrrega i descàrrega en el disseny del carrer : el cas de l’eixample Cerdà, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, UPC, 2009. Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2008. http://hdl.handle.net/2099.1/5916

MARTIN BERMEJO, David (2007), Comparación de tiempos de trayectos metro-a pie-bici en la zona urbana de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2007. http://hdl.handle.net/2099.1/3316

MARTINEZ I MOLLET, Pere (2007), Evolució dels models de reordenació del sistema de mobilitat de Terrassa, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2007. http://hdl.handle.net/2099.1/4767

RUBIO, Anabel (2006), Projecte Bàsic d’una Xarxa de Bicicletes al Districte de Gràcia, Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2006 http://hdl.handle.net/2099.1/3351

ABADIA PEREZ, Xavier (2005), Caracterización del fenómeno periurbano en el Área Metropolitana de Barcelona, Director: MAGRINYÀ, Francesc, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, UPC, 2005. http://hdl.handle.net/2099.1/4940

GUARDIOLA MOLLA, Pablo (2006), Anàlisi de la política territorial parisina a través de l’evolució dels desplaçaments en transport, Director: MAGRINYÀ, Francesc, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, UPC, 2006.

SOLE ERILL, Benjamí (2006), Avaluació de la interacció vehicle privat-xarxa de bus-tramvia en la zona central de l’Eixample de Barcelona, Director: MAGRINYÀ, Francesc Tesina de Especialidad de ETSECCPB, UPC, 2006.

PALOU, Joan (2005), Projecte Bàsic de reordenació urbana del Poblenou de Barcelona. Aplicació a la Supermançana Pamplona- Pallars- Badajoz- Tànger, Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2005

CASTILLO NAVARRO, Alex (2004), Influencia de los parámetros de una vía en la determinación de su capacidad, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2004. http://hdl.handle.net/2099.1/3398

BRIONES LAGUNA, Raul (2002), Análisis del Plan de pistas ciclables de Barcelona según pendientes, distancia de trayecto y motivo de trayecto, Director: MAGRINYÀ, Francesc, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, UPC,2002.

ARRIBA SEGURADO, Luís Manuel (2002), Estudio de la movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona como función de las características urbanísticas y de población, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2002.

BENEDICTO BERTOLIN, Lucía (2002), Propuesta de una red de autobuses para Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2002. Premio Dragados 2003.

CAPMANY MORENO, Mireia (2001), La planificación de las redes de servicios urbanos en el área metropolitana de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2001.

OROBITG ARGILES, Jordi (2001), Anàlisi topològica de les diferents propostes de metro de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2001.

PORQUERAS GONZALEZ, Joan (2001), Lectura de les redes en el territorio. Aplicación al caso de la red de autobuses de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2001

B3. Social ecologic systems and urban networks. Sistemes socio-ecològics i serveis urbans

/C. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND URBAN ECONOMY. Infrastructures, desenvolupament i economia urbana

C1. Equity and accessibility. Equitat I accessibilitat

URAZAN BONELLS, Carlos Felipe (2008), “El Rol de los Servicios Públicos Básicos en la Evolución de las Formas de Crecimiento Urbano. Estudio de la ciudad de Cúcuta, Colombia”, Tesis Doctoral UPC, Director: Francesc Magrinyà; Ier Premio de Tesis Doctoral en Cooperación Internacional UPC-UPM-UPV 2008

CASANOVA CHIA, Claudia (2011), Evaluación de proyectos de cooperación y desarrollo en África sobre servicios urbanos, actores, tecnologías e IDH en cuestión, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2011. http://hdl.handle.net/2099.1/13683

CIURANA LLORENS, Clara (2008), Comparativa de proyectos de desarrollo a través de infraestructuras de servicios urbanos en la periferia de Buenos Aires : el municipio de Moreno, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2008. http://hdl.handle.net/2099.1/6070

WESSLING TOLON, Uli (2008), Comparison of urban upgrading projects on development cooperation in Ethiopia, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2008. http://hdl.handle.net/2099.1/6374

PEREZ CASAS, Marc (2008), “Evaluación de los proyectos de mejora de las condiciones de vida de los barrios espontáneos de Maputo (Mozambique)”, Tesina de Especialidad de l’ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC. Mayo 2008. http://hdl.handle.net/2099.1/5903

RUBIO, Anabel (2004),  Estudi de les xarxes de serveis urbans d’aigua, sanejament i electricitat al barri espontani dens de Melen, Yaoundé (Camerun), Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Marzo 2004. http://hdl.handle.net/2099.1/3351

C2. Infrastructure, externalities and economic effects. Infraestructures, externalitats i efectes economics

BESSO, David (2007), “Impact sur l’habitat des tissus spontanés par des améliorations sur l’urbanisation : le cas de Melen 1 et Elig Effa7 aYaoundé (Cameroun) “, Tesina de Especialidad de l’ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC. Abril 2007 http://hdl.handle.net/2099.1/5878

CARDENAS GUZMAN, Lorena (2010), La distribución espacial de la innovación y la creatividad en el distrito 22@ Barcelona, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Octubre 2010. http://hdl.handle.net/2099.1/9956

MALAVIA CUEVAS, Pedro (2004), La Eficiencia económica y económico-social de los transportes públicos bus y ferrocarril en el transporte interurbano en Catalunya, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2004. http://hdl.handle.net/2099.1/6625

MACARRO ORTEGA, Joan (2002), La noción de accesibilidad en la ciudad del conocimiento. Aplicación a las áreas de Nueva Centralidad de Barcelona, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2002.

C3. Environment & Development. Medi Ambient i Desenvolupament

ALONSO PAZOS, Joaquin (2009), Evaluación de las actuaciones existentes de la mejora de condiciones de vida en los asentamientos informales de Nairobi, (Kenia): la reforma del sector de agua, su influencia en las tecnologías apropiadas y la articulación de los actores de cooperación al desarrollo, Tesis de Master de Sostenibilitat, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2009. http://hdl.handle.net/2099.1/8809ç

BECH PADROSA, Sara (2009), Infrastructures in Africa : analysis and evolution of the road network in Sierra Leone, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2009. http://hdl.handle.net/2099.1/8183

CARACUEL DEL CACHO, Gonzalo (2009), Evaluación de la construcción de letrinas en el marco del programa Barrios en Yaoundé (Camerún), Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2009. http://hdl.handle.net/2099.1/8404

PADROS, Lidia (2008), “Indicadores urbans para un programa de intervención en mejora de barrios: aplicación al caso de Yaoundé (Camerun)”, Tesina de Especialidad de l’ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC. Mayo 2008 http://hdl.handle.net/2099.1/5878

RODRIGUEZ SAMANIEGO, Jordi (2008), “Proyecto de saneamiento de los barrios del Programa Barrios de Yoaundé (Cameroun)”, Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Junio 2008.

ALA, Ferran (2008), “Proyecto de saneamiento y accesibilidad del barrio de Maxaquene A en Maputo (Mozambique)”, Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Febrero 2008.

PEREZ CASAS, Marc (2008), “Plan Urbanístico y Proyecto de urbanización del barrio de Maxaquene A en Maputo (Mozambique)”, Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Junio 2008.

CAMOS DAURELLA, Gibet (2007), L’Articulation entre bailleur de fonds et pouvoir local: l’exemple de la Commune de Praia dans l’intervention pilote de Bela Vista, Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2007. http://hdl.handle.net/2099.1/4943

GONZALEZ, Irene (2007), “Proyectos de mejora de barrios y procesos participativos. El caso del Programa Barrios de Yaoundé Vi en Camerún, Tesina de Especialidad de l’ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC. Julio 2007

JIMENEZ, Neus (2007), “Proyecto de saneamiento de aguas pluviales y pavimentación del barrio de Nkon Nkana Plateau en Yaoundé (Camerún) en colaboración con ESF Catalunya, Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Julio 2007.

PASCUAL, Jordi (2007), “Proyecto de saneamiento de aguas pluviales y pavimentación del barrio de Eba en Yaundé (Camerún)” , Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Julio 2007.

DE MULLER, Borja (2004), Projet d’urbanisation des quartiers d’Elig Effa à Yaoundé (Cameroun), Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Julio 2005.

PUJOL, Jordi (2004), Projecte d’endegament del riu Mingoa i urbanització dels barris de Melen III, I i V a Yaoundé (Cameroun), Proyecto Final de Carrera de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, Julio 2004. III Premio Concurso de Proyectos Final de Carrera de Cooperación para el Desarrollo, Federación Española de Ingenieros Sin Fronteras. UPC-UPM-UPV.

PALACIOS, Alberto (2003), L’accessibilitat com a factor limitant del desenvolupament dels habitants de Melen: el cas d’un barri espontani dens del centre ciutat de Yaoundé (Camerun), Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2003. http://hdl.handle.net/2099.1/6331

AGUILAR, Mar; MURCIA, Joan; BORRELL, Anna (2003), Projecte de Coneixement de Realitat del barri de Melen (Yaoundé, Camerun). Informe Final sobre el projecte de Denominació i Caracterització de Melen V, dut a terme per ESF,FOJEPDE i Secteur G. Octubre 2003. Tutor: Prof.  Francesc Magrinyà Dep. ITT- UPC

OLIETE, Sergio (2002), Assainissement d’écosystèmes urbains en zone tropicale humide. Le cas de la ville de Yaoundé à Cameroun., Tesina de Especialidad de ETSECCPB, Director: MAGRINYÀ, Francesc, UPC, 2002. II Premio Concurso de Proyectos Final de Carrera de Cooperación para el Desarrollo, Federación Española de Ingenieros Sin Fronteras. UPC-UPM-UPV.

/D. BUILT HERITAGE AND CULTURAL LANDSCAPES. Patrimoni construït I paisatges culturals

D2. Heritage landscape and sustainable tourism. Patrimoni Territorial I turisme sostenible

D3. Heritage Documentation. Patrimoni DocumentalAdvertisements